top of page

Over

Cigarbox

Cigarbox and Impact Intelligence Logo co

Wie we zijn

Cigarbox is een innovatieve, maatschappelijk betrokken organisatie die een positieve bijdrage wil leveren aan een gezonde, duurzame, inclusieve samenleving, Dit doen we door overheden, fondsen, bedrijven en maatschappelijke instellingen te helpen met het grip krijgen op hun maatschappelijke impact. Cigarbox is gespecialiseerd in strategieontwikkeling, kwantitatief en kwalitatief impact onderzoek, softwareontwikkeling en statistische modelbouw met een sterk wetenschappelijk fundament. Een groeiend aantal organisaties zoals fondsen, cultuurinstellingen, banken en overheidsinstellingen vertrouwen op de analyses en Impact Dashboards van Cigarbox.

Cigarbox and Impact Intelligence Logo co

Onze visie

Onze focus ligt op het versterken van programma’s en projecten van onze opdrachtgevers door grip te krijgen op de impact van hun activiteiten. Samen met onze opdrachtgevers leren we hoe we een zo groot mogelijke positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren, ondersteund door onze ervaring en de wetenschap. 

Cigarbox and Impact Intelligence Logo co

Cigarbox, what's in the name

In de 17e eeuw beheersten Nederlandse handelaren en bankiers een groot deel van de wereldhandel. Voor complexe (maatschappelijke) investeringen is het de kunst om tot de essentie te komen: “Wat moet je minimaal weten om tot een goede investeringsbeslissing te komen”. In het Nederlands is "op de achterkant van de sigarendoos uitrekenen” spreektaal voor een snelle berekening met enkele grove aannames voor een meer complexe som. In ons impact onderzoek en bij onze impact dashboards concentreren we ons op de essentie: de minimaal benodigde data (op de achterkant van een sigarendoos).  

Onze Klanten

Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
Client Logos White.png
bottom of page