top of page

Data gedreven en wetenschappelijk onderbouwd

Using Dashboard.jpg

Krijg inzicht in de sociale en financiële impact van je projecten

Cigarbox ondersteunt, begeleidt en helpt klanten met het inzichtelijk maken van maatschappelijk en financieel rendement van investeringen. Vragen die hiermee samenhangen zijn:

  • Wat is de maatschappelijke impact van mijn investeringen?

  • Hoe optimaliseer ik mijn maatschappelijke impact?

  • Hoe maak ik gezamenlijke belangen inzichtelijk bij partners en stakeholders?

  • Hoe legitimeer ik mijn maatschappelijke investeringen?

Logic framework - veranderstrategie

Het logic framework, ook wel theory of change of veranderstrategie genoemd, vormt het uitgangspunt van impact analyses die Cigarbox uitvoert.

In het logic framework onderzoeken we de relaties tussen de geambieerde impact, de output van activiteiten die je onderneemt of steunt, de kenmerken van deze activiteiten en de kosten. Een scherp en helder ingevuld logic framework is cruciaal voor de kwaliteit en relevantie van de impact analyse.

 

Op basis van de ambities van jouw organisatie, literatuur onderzoek, beschikbare databronnen, een beperkt aantal werksessies en onze ervaring richten we een op maat logic framework in.

Een goed ingericht logic framework kan ook in de toekomst gebruikt worden om de impact van activiteiten te onderzoeken. 

Input

Activiteiten

Output

Impact

Impact model horizontal.png

Sociale

Cohesie

Bepalen verwachte impact

Onze rekenmodellen rekenen voor u de verwachte sociale (en ecologische) impact van uw activiteiten uit, bieden inzicht in success en faalfactoren en stellen we uw organisatie in staat de impact te maximaliseren.

Impact analyse projecten en programma's

Wat is de werkelijke impact van uw programma's en portfolio's? Op basis van objectieve data analyse brengen we de financiële en maatschappelijke prestaties van uw projecten en programma's in beeld.

Maatschappelijke business case

Onder welke financiële voorwaarden is je maatschappelijke ambitie haalbaar? Wat zijn de verwachte maatschappelijke effecten van je investering? En hoe kunnen we het financieel en maatschappelijk rendement optimaliseren? Cigarbox maakt rekenmodellen die de besluitvorming van omvangrijke maatschappelijke projecten ondersteunen. 

Impact Analyse

bottom of page