Impact Dashboard factsheet white horizon

Realiseer je maatschappelijke ambities

Je wilt de maatschappelijke impact van je programma vergroten, de gezondheid in de buurt verbeteren, armoede terug dringen, milieubelasting verminderen, aantrekkelijkheid van de wijk vergroten. Welke activiteiten zet je hierop in? Wat is de impact? Waar steek je jouw euro in om de impact te maximaliseren?

Het Cigarbox Impact Dashboard © ondersteunt organisaties en zorgt dat je grip krijgt op de impact van programma´s en projecten. Het op maat ingerichte dashboard biedt inzicht in de status van je impact ambities, de bijdrage van de diverse activiteiten aan deze ambities en genereert impact rapportages waarin trends en benchmarkgegevens inzichtelijk worden gemaakt.

Dashboard op maat: aansluitend op jouw ambities

Het dashboard richten we samen op maat in, aansluitend op de ambities van je organisatie en maakt gebruik van beschikbare databronnen. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande prestatie-indicatoren, vragenlijsten en beschikbare databronnen.

Eenduidige indicatoren en een gemeenschappelijke taal

Cigarbox maakt gebruik van bestaande en bewezen prestatie indicatoren en onderzoeksmethodieken. Het Dashboard biedt de mogelijkheid om benchmark data toe te voegen om zo de resultaten in de juiste context te plaatsen. Het dashboard geeft op ieder niveau (bestuurder, manager, projectleider) relevante up-to-date informatie om de besluitvorming te ondersteunen.

Wetenschappelijk onderbouwd

Voor ieder impact onderwerp, zoals maatschappelijke participatie, beleving, gezondheid of economische impact baseren wij ons voor onze meting, monitoring en voorspellende modellen op bestaande wetenschappelijke onderzoeks- en rekenmodellen. 

Gebruik relevante wijk en buurtdata

Wanneer programma’s zich focussen op bepaalde wijken en buurten, dan voegen we de beschikbare en relevante wijk of buurtdata toe aan het impact dashboard. Daardoor is het mogelijk om bij programma’s , ook de status per wijk of buurt te zien en de bijdrage van de projecten of activiteiten op de maatschappelijke impact in wijk of buurt.

Continue leren en ontwikkelen

Sturen op impact is een proces van continue leren en ontwikkelen van bijvoorbeeld de wijze waarop we impact meten, analyseren of presenteren Cigarbox deelt haar kennis en ervaring en streeft ernaar alle verbeteringen en updates altijd voor alle gebruikers beschikbaar te stellen , zodat iedereen mee profiteert.

Bevordert de samenwerking

Gemeenten, overheden en maatschappelijke instellingen werken vaak samen binnen maatschappelijke programma's. Het impact dashboard biedt een platform waarin alle betrokken maatschappelijke partners de maatschappelijke impact van hun activiteiten kunnen monitoren en met elkaar kunnen vergelijken. 

Ondersteund door analyse en expertise

Samen met experts uit diverse sectoren voeren we onze impact analyses uit om grip te krijgen op de maatschappelijke impact van uw activiteiten en de kritische succesfactoren op een heldere en eenduidige wijze in kaart te brengen.

Oplossingen

Impact Dashboard:

Sturen in de wijk

Impact  Dashboard:

Maatschappelijke programma's

Impact Dashboard: Kunst en Cultuur

Impact Dashboard:

Duurzaamheid

Public Impact

Manager

Dashboard voorbeelden