top of page
Impact Dashboard factsheet white horizon

Realiseer je maatschappelijke ambities

Je wilt de maatschappelijke impact van je programma vergroten, de gezondheid in de buurt verbeteren, armoede terug dringen, milieubelasting verminderen, aantrekkelijkheid van de wijk vergroten. Welke activiteiten zet je hierop in? Wat is de impact? Waar steek je jouw euro in om de impact te maximaliseren?

Het Cigarbox Impact Dashboard © ondersteunt organisaties en zorgt dat je grip krijgt op de impact van programma´s en projecten. Het op maat ingerichte dashboard biedt inzicht in de status van je impact ambities, de bijdrage van de diverse activiteiten aan deze ambities en genereert impact rapportages waarin trends en benchmarkgegevens inzichtelijk worden gemaakt.

Op maat dashboard, op basis van jouw ambities

Elk Cigarbox-impactdashboard is specifiek ingericht voor de maatschappelijke ambities van de klant. De terminologie en taal die in het dashboard worden gebruikt, is afgestemd op jouw organisatie, beschikbare databronnen, vakgebied en belanghebbenden.

Standaardisatie waar mogelijk

Waar mogelijk maken we gebruik van bestaande en bewezen methoden en indicatoren. Dit waarborgt de kwaliteit van het dashboard en biedt mogelijkheden om bestaande benchmarkdata toe te voegen om resultaten in de juiste context te plaatsen.

Focus op leren: grip op impact vergroten

Door herkenning van succesvolle projecten en succesfactoren stelt het dashboard jouw organisatie in staat impactvolle projecten te herkennen, projecten te verbeteren en de impact per geïnvesteerde euro te vergroten.

Relevante buurt of regio data

Wanneer programma's zich richten op specifieke buurten of regio's, voegen we de beschikbare en relevante buurt- of regiogegevens toe aan het dashboard. Zo zie je niet alleen wat jouw project bijdraagt aan de buurt of regio, maar ook hoe het er op dit moment voorstaat in de betreffende buurt.

Eenvoudig in gebruik en altijd up to date

Projectleiders kunnen projectrapportages maken, vragenlijsten uitsturen naar deelnemers, analyses maken, benchmark data toevoegen. Rapportages zijn direct beschikbaar.

Bevorderd communicatie met stakeholders

Fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen werken vaak samen binnen maatschappelijke programma's. Het impactdashboard biedt een platform waarop alle betrokken maatschappelijke partners de maatschappelijke impact van hun activiteiten kunnen monitoren en vergelijken.

Samen sturen op impact

Cigarbox biedt technische en inhoudelijke ondersteuning om de grip op impact te vergroten. 

Impact Dashboard white ipad.png

Oplossingen

Impact Dashboard:

Sturen in de wijk

Impact  Dashboard:

Maatschappelijke programma's

Impact Dashboard: Kunst en Cultuur

Impact Dashboard:

Duurzaamheid

Public Impact

Manager

Dashboard voorbeelden

bottom of page