top of page
Using Dashboard.jpg

Markten

Cigarbox steunt organisaties bij het grip krijgen op de maatschappelijke impact van hun activiteiten op vele gebieden: kunst en cultuur, sport en bewegen, welzijn en preventieve gezondheid, stadsmarketing, vitaliteit en wendbaarheid van organisaties, gebiedsgericht werken en transitieopgaven op het gebied van duurzaamheid, energie en circulariteit. 

Markten

IFFR

Kunst en cultuur

De maatschappelijke impact van kunst en cultuur is groot. Festivals, evenementen, tentoonstellingen, kunstprojecten in de wijk, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, diversiteit & inclusiviteit, de sociale cohesie in de buurt, de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers of hebben een positieve bijdrage op de maatschappelijke participatie.

ekrolstoelbasketbal.jpg

Sport en bewegen

Bewegen is goed voor de (mentale en fysieke) gezondheid. Het  activeert mensen en brengt mensen samen. Topsport inspireert mensen en topsport evenementen hebben impact op de stad. De rijksoverheid, provincies, gemeenten, gezondheidsinstellingen, sportverenigingen, bedrijven en fondsen proberen op vele manieren om verschillende groepen mensen aan het bewegen te krijgen. Via lokale (sport) akkoorden, stimuleringsprogramma’s, ondersteuning van sportverenigingen en financiële bijdrages aan minder draagkrachtigen, voorlichting en preventieve gezondheidsmaatregelen. 

Leeuwarden.jpg

Stadsmarketing en ontwikkeling

Campagnes, internationale congressen als het World Energy Congres, topsportevenementen als de start van de Tour de France ofculturele programma’s als Europese Culturele hoofdstad of dragen bij aan het imago en de ontwikkeling van de stad. Aansprekende evenementen trekken mensen en bedrijven aan en zorgen voor een grotere naamsbekendheid. 

0_edited.jpg

Vitaliteit en wendbaarheid organisaties

Overheden hebben vaak tientallen verandertrajecten, herscholingen of reorganisaties lopen die ervoor zorgen dat de organisatie en haar medewerkers wendbaarder en vitaler worden.  Zo worden bewoners en stakeholders beter bediend, , taken beter uitgevoerd en kunnen medewerkers zich beter ontwikkelen. 

47580941_2089078101115281_79310104289586

Welzijn en preventieve gezondheid

Welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, NGO’s of andere maatschappelijke organisaties en fondsen ondernemen of steunen activiteiten met een maatschappelijke impact. Dit kan gaan over het vergroten van de deelname van laaggeletterden aan de maatschappij, het terugdringen van eenzaamheid of het tegengaan van armoede. 

straatcultuur.jpg

Gebiedsgericht werken, impact in de wijk

Gemeenten en overheden werken steeds vaker integraal, opgave- en gebiedsgericht. Een gemeente wil bijvoorbeeld de maatschappelijke participatie, leefbaarheid en gezondheid verhogen in specifieke wijken, overheden willen armoede aanpakken of eenzaamheid terugdringen.  

vertical-forest-milan.jpg

Energietransitie, duurzaamheid en circulariteit

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan voor een grote transitie-opgave de komende jaren in termen van energie, duurzaamheid en circulariteit. Deze transitie heeft effect op besluitvorming - andere waarden zijn van belang - aangescherpte sturingsinformatie en monitoring.

Impact Dashboards

Met behulp van onze web-based impact dashboards, aansluitend op je maatschappelijke ambities, ondersteund door bewezen methoden, vergroot je de grip op je impact. 

Impact Analyse

Samen met experts uit diverse sectoren voeren we impact analyses uit om de impact van uw activiteiten en de faal en succesfactoren zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

bottom of page