87484482_2883506575021298_56661436067720

Grip op uw impact

Cigarbox steunt organisaties, fondsen en bedrijven bij het grip krijgen op de maatschappelijke impact van hun activiteiten. Het online impact dashboard geeft inzicht in de maatschappelijke impact en onderliggende impact drivers waardoor organisaties in staat zijn jaar na jaar hun impact te vergroten. Dit stelt organisaties in staat hun maatschappelijke ambities te realiseren en in resultaten om te zetten

 

Cigarbox

Vergroot de maatschappelijke impact

Hoe krijg ik meer mensen aan het werk? Hoe kan ik eenzaamheid effectief terug dringen? Wat is de impact van mijn kunst project? Hoe vergroot ik de economische impact van evenementen? Welk project draagt het meeste bij aan leefbaarheid in de wijk? Wat zijn succesfactoren? Cigarbox steunt organisaties bij het structureel grip krijgen op de impact van programma’s en projecten en inzicht te geven in de maatschappelijke impact. 

Stelt de maatschappelijke ambitie centraal

De maatschappelijke ambities van jouw organisatie staan centraal bij het meten van impact. Met professionele rapportages en heldere impact resultaten rapporteer je richting stakeholders. We maken gebruik van gestandaardiseerde meetwijzen, benchmarks op maat en andere data bronnen om de resultaten in een breder perspectief te plaatsen. 

Door samenwerking impact vergroten

Het meten en vergroten van maatschappelijke impact is lerend proces van trial and error. Cigarbox gelooft in duurzame lange termijn relaties met opdrachtgevers en partners. Alle partners profiteren van verbeteringen en updates in de software van onze impact dashboards. Verder delen wij nieuwe inzichten, methoden en kennis en ervaring actief met opdrachtgevers en partners.  

Maatschappelijke impact van COVID-19

De Corona pandemie heeft wereldwijd grote maatschappelijke gevolgen. De gezondheidszorg kraakt en de economie hapert, het voortbestaan van vele bedrijven en instellingen staat op de tocht, de gezondheid van vele kwetsbare inwoners is in gevaar.

 

Hoe krijgen we grip op deze nieuwe situatie? Hoe kunnen we de schade beperken? Welke maatregelen moeten genomen worden en op welke schaal? De crisis vraagt om accuraat inzicht in de problematiek en verwachte impact, snel handelen en een gezamenlijke aanpak met bewoners, ondernemers, instellingen en professionals uit de wijken.

Cigarbox helpt lokale overheden en partners bij het gezamenlijk grip krijgen op de maatschappelijke impact van de Corona crisis door inzicht te bieden in de interventies en impact van de activiteiten van alle betrokken partners in de buurten en wijken; inzicht te bieden in de sociale, economische of gezondheidsstatus in wijken en buurten en een platform te bieden waar de gemeente en haar partners gezamenlijk de crisis kunnen aanpakken.

Impact Dashboards

Met behulp van onze web-based impact dashboards, aansluitend op je maatschappelijke ambities, ondersteund door bewezen methoden, vergroot je de grip op je impact. 

Impact Analyse

Samen met experts uit diverse sectoren voeren we impact analyses uit om de impact van uw activiteiten en de faal en succesfactoren zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Projecten

Noord Amerika

+1 202-285-9014

.

225 West 8th Ave, 3rd Floor

Vancouver, BC

V5Y 1N3

Europa

+31 (6) 53-72-29-86

.

Stationsplein 45

CIC, 4e verdieping

3013 AK, Rotterdam

Copyright © 2020 Cigarbox