top of page

Welzijn en preventieve gezondheid

Welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, NGO’s of andere maatschappelijke organisaties en fondsen ondernemen of steunen activiteiten met een maatschappelijke impact. Dit kan gaan over het vergroten van de deelname van laaggeletterden aan de maatschappij, het terugdringen van eenzaamheid of het tegengaan van armoede. 

 

Cigarbox helpt maatschappelijke organisaties en fondsen met het realiseren van deze maatschappelijke ambities door de maatschappelijke impact van hun activiteiten inzichtelijk te maken, te voorspellen, te analyseren en hierover te rapporteren. 

 

Cigarbox werkt voor diverse maatschappelijke organisaties zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, Stichting Lezen en Schrijven, Surplus Welzijn en Theek 5.

Welzijn en preventieve gezondheid projecten

Andere markten

ekrolstoelbasketbal.jpg

Sport en bewegen

Leeuwarden.jpg

Stadsmarketing en ontwikkeling

At the Office

Vitaliteit en wendbaarheid organisaties

IFFR

Kunst en cultuur

oosterhout-1107.jpg

Gebiedsgericht werken, impact in de wijk

bottom of page