Sport en bewegen

Bewegen is goed voor de (mentale en fysieke) gezondheid. Het  activeert mensen en brengt mensen samen. Topsport inspireert mensen en topsport evenementen hebben zowel economische als maatschappelijke impact op de stad. De rijksoverheid, provincies, gemeenten, gezondheidsinstellingen, sportverenigingen, bedrijven en fondsen proberen op vele manieren om verschillende groepen mensen aan het bewegen te krijgen. Via lokale (sport) akkoorden, sportstimuleringsprogramma’s, ondersteuning van sportverenigingen en financiële bijdrages aan minder draagkrachtigen, voorlichting en preventieve gezondheidsmaatregelen. 

 

Welke doelgroepen worden hiermee effectief bereikt? Bereiken we het gewenste maatschappelijke effect? Welke activiteiten moeten we prioriteit geven? Wat is de maatschappelijke en economische impact van een topsport evenement op de stad? Cigarbox helpt programmamanagers met het inzichtelijk maken van de impact van sport en bewegen activiteiten en topsportevenementen. 

 

Organisaties als Topsport Rotterdam, sportbonden en verschillende gemeentelijke sportbedrijven en stichtingen werken met het Impact Dashboard en onderzoek van Cigarbox om inzicht te krijgen in de impact van hun activiteiten en te kunnen sturen op de effectiviteit van hun programma’s, projecten en beleid

Sport en bewegen projecten

Andere markten

Kunst en

cultuur

Stadsmarketing en ontwikkeling

energietransitie, duurzaamheid en circulariteit

Vitaliteit en wendbaarheid organisaties

Welzijn en preventieve gezondheid

Gebiedsgericht werken

Noord Amerika

+1 202-285-9014

.

225 West 8th Ave, 3rd Floor

Vancouver, BC

V5Y 1N3

Europa

+31 (6) 53-72-29-86

.

Stationsplein 45

CIC, 4e verdieping

3013 AK, Rotterdam

Copyright © 2020 Cigarbox