Energietransitie, duurzaamheid en circulariteit

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan voor een grote transitieopgave de komende jaren op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit. Deze transitie heeft effect op besluitvorming - andere waarden zijn van belang - aangescherpte sturingsinformatie en monitoring.

 

Besluiten vragen om inzicht in de verwachte milieu effecten en maatschappelijke impact. Inzichten in succesfactoren en CO2 reductie per euro bieden houvast voor besluitvorming en vergroting impact

programma.

Cigarbox werkt voor organisaties als de ABN AMRO, gemeente Den Haag en de NAM / Provincie Groningen bij het grip krijgenop de milieueffecten maatschappelijke effecten van hun activiteiten.

Andere markten

Sport en

bewegen

Stadsmarketing en ontwikkeling

Kunst en

cultuur

Vitaliteit en wendbaarheid organisaties

Welzijn en preventieve gezondheid

Gebiedsgericht

werken

Energietransitie, duurzaamheid en circulariteit projecten

Noord Amerika

+1 202-285-9014

.

225 West 8th Ave, 3rd Floor

Vancouver, BC

V5Y 1N3

Europa

+31 (6) 53-72-29-86

.

Stationsplein 45

CIC, 4e verdieping

3013 AK, Rotterdam

Copyright © 2020 Cigarbox